దుర్గాదేవి. అలంకరణలో.


అమలాపురంలోకొలువుతీరియున్న.శ్రీవాసవి అమ్మవారు.దేవినవరాత్రులు. సందర్భంగా. ఆదివారం.దుర్గాదేవి. అలంకరణలో. భక్తులకు. దర్శనమిచ్చారు


Popular posts