ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్ధులకు చక్కని అవకాశం

శుభవార్త !
ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 8వ తరగతి చదివే విద్యార్దినీ, విద్యార్ధులకు చక్కని అవకాశం కేంద్రప్రభుత్వం నిర్వహించే NMMS పరీక్ష లలో ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్ధులకి ప్రతీ సంత్సరం 12000/- అలా 9,10,11,12వ తరగతి (9వ తరగతి నుండి ఇంటర్మీడియట్) వరకు అనగా 4 సం"లకు 48000/-.పొందే సదావకాశం.
దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ :-26-09-2019,
పరిక్ష తేదీ :- 04-11-2019
వెబ్ సైట్ www.bse.ap.gov.in