శుభమస్తు పంచాంగము

శుభమస్తు
తేది : 27, జూన్ 2019
ప్రదేశము : హైదరాబాద్ (ఇండియా)
సంవత్సరం : వికారినామ సంవత్సరం
ఆయనం : ఉత్తరాయణం
మాసం : జ్యేష్ఠమాసం
ఋతువు : గ్రీష్మ ఋతువు
కాలము : వేసవికాలం
వారము : గురువారం
పక్షం : కృష్ణ (బహుళ) పక్షం
తిథి : నవమి
(నిన్న తెల్లవారుజాము 4 గం॥ 15 ని॥ నుంచి
ఈరోజు తెల్లవారుజాము 5 గం॥ 44 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : రేవతి
(నిన్న తెల్లవారుజాము 5 గం॥ 39 ని॥ నుంచి
ఈరోజు ఉదయం 7 గం॥ 42 ని॥ వరకు)
యోగము : అతిగండము
కరణం : గరజ
వర్జ్యం : ఈరోజు వర్జ్యం లేదు.
అమ్రుతఘడియలు : (ఈరోజు తెల్లవారుజాము 5 గం॥ 5 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 6 గం॥ 49 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం : (ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 7 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 59 ని॥ వరకు)(ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 22 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 4 గం॥ 14 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం : (ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 57 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 35 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 1 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 39 ని॥ వరకు)
యమగండం : (ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 18 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 56 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 5 గం॥ 44 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6 గం॥ 53 ని॥ లకు
సూర్యరాశి : మిథునము
చంద్రరాశి : మీనము