శుభమస్తు పంచాంగం

శుభమస్తు
తేది : 26, జూన్ 2019
ప్రదేశము : హైదరాబాద్ (ఇండియా)
సంవత్సరం : వికారినామ సంవత్సరం
ఆయనం : ఉత్తరాయణం
మాసం : జ్యేష్ఠమాసం
ఋతువు : గ్రీష్మ ఋతువు
కాలము : వేసవికాలం
వారము : బుధవారం
పక్షం : కృష్ణ (బహుళ) పక్షం
తిథి : నవమి
(ఈరోజు తెల్లవారుజాము 4 గం॥ 14 ని॥ నుంచి
మర్నాడు తెల్లవారుజాము 5 గం॥ 44 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : ఉత్తరాభద్ర
(నిన్న తెల్లవారుజాము 3 గం॥ 4 ని॥ నుంచి
ఈరోజు తెల్లవారుజాము 5 గం॥ 38 ని॥ వరకు)
యోగము : శోభనము
కరణం : కౌలవ
వర్జ్యం : (ఈరోజు రాత్రి 6 గం॥ 40 ని॥ నుంచి ఈరోజు రాత్రి 8 గం॥ 24 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు : (ఈరోజు తెల్లవారుజాము 0 గం॥ 18 ని॥ నుంచి ఈరోజు తెల్లవారుజాము 2 గం॥ 4 ని॥ వరకు)(ఈరోజు తెల్లవారుజాము 0 గం॥ 19 ని॥ నుంచి ఈరోజు తెల్లవారుజాము 2 గం॥ 5 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం : (ఈరోజు ఉదయం 11 గం॥ 51 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 43 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 17 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 55 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 39 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 17 ని॥ వరకు)
యమగండం : (ఈరోజు ఉదయం 7 గం॥ 21 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 8 గం॥ 59 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 5 గం॥ 43 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6 గం॥ 53 ని॥ లకు
సూర్యరాశి : మిథునము
చంద్రరాశి : మీనము