గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగ పరీక్ష కేంద్రం పరిశీలన

గ్రామసచివాలయఉద్యోగపరీక్ష కేంద్రం  పరిశీలన


(అమలాపురం -జి ఏన్ రావ్ ).


.గ్రామ సచివాలయం ఉద్యోగం పరీక్ష కేంద్రం.ముమ్మిడివరం. లాంప్ జూనియర్, డిగ్రీ కళాశాలను. ఎమ్ పి డి ఓ-డి. రాంబాబు, తహసీల్దార్- ఎస్. పోతురాజు లు. గదులు., వసతులు పరిశీలించారు.