పాపన్నగౌడ్ పోస్టర్ ఆవిష్కరణ


 


పాపన్న గౌడ్ పోస్టర్ ఆవిష్కరణ విచ్చేసిన జైగౌడ్ రాష్ట్ర నాయకులు   మాజీ  ఎంపీపీ నర్సింగ్ వెంకటేశ్వర్ల  గౌడ్ తాజా మాజి మునిసిపల్ చైర్మన్  దొంతగాని శ్రీనివాస్ గౌడ్ యరగాని గురవయ్య గౌడ్ ఐలా వెంకన్న గౌడ్  మరియు ఇట్టి కార్యక్రమం నాకు విచ్చేసిన  జైగౌడ్ నాయకులకు     హుర్దయపూర్వక శుభాకాంక్షలు 
సోమగాని నరసింహ గౌడ్ 
కేసగాని నాగేశ్వరావు గౌ