అన్నవరం సత్యదేవుని వ్రతంలో మంత్రి విశ్వరూప్


 


అన్న వరం సత్య దేవుని వ్రతంలో మంత్రి "విశ్వరూప్


(అమలాపురం -జి ఎన్ రావ్ )


 ఈరోజు ఉదయం అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతం లో పాల్గొన్న మన మంత్రివర్యులు పినిపే విశ్వరూప్ గారు ఆయన సతీమణి బేబీ మీనాక్షి గారు..