మెగాస్టార్ చిరు జన్మదిన వేడుకలు


 


మెగాస్టార్ చిరు జన్మదిన వేడుకలు


(అమలాపురం-ఎన్ రావ్ ).


పద్మ భూషణ్ మెగా స్టార్. చిరంజీవి. 64.వ. జన్మదిన వేడుకలు టౌన్ వైడ్. అధ్యక్షులు. నల్లా చిట్టిబాబు  ఆధ్వర్యంలో మనోవికాస కేంద్రంలో జరిగాయి.  ప్రముఖ వైద్యులు ఏ పి. సుబ్బారావు కేకు. కట్ చేశారు.  మనో వికాస కేంద్రంలో పిల్ల లకు బట్టలు, దుప్పట్లు, టవల్స్. పంచిపెట్టి. భోజన వసతి ఏర్పాటు చేశారు. స్థానిక ఏరియా ఆసుపత్రి లో రక్త దానం చేసి, రోగులకు పళ్ళు., రొట్టె లు పంచి పెట్టారు.


Popular posts