మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి

ఇదొక ఆరోగ్య సలహా.


1. ఈ రెంటిని అప్పుడప్పుడు పరీక్ష చేయించండి-
1. బి.పి.
2. షుగరు


2. ఈ నాలుగింటిని సాధ్యమైనంత తగ్గించండి.
1. ఉప్పు
2. చక్కెర
3. డైరీ తయారీలు
4. పిండిపదార్థాలు


3. ఈ నాలుగింటిని ఎక్కువ తీసుకోండి.
1. ఆకుకూరలు
2. కూరగాయలు
3. పండ్లు
4. గింజలు


4. ఈ మూడింటిని మరచిపొండి.
1. మీ వయస్సు
2. గడిచిపోయిన రోజులు
3. కోపతాపాలు


5. ఈ మూడింటినీ పొందుటకు చూడండి.
1. ప్రాణ ‌స్నేహితులు
2. ప్రేమించే కుటుంబం
3. ఉన్నతమైన ఆలోచనలు


6. ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండడానికి ఈ క్రింది వాటిని పాటించండి.
1. నియమిత ఉపవాసం
2. నవ్వడం
3. వ్యాయామం
4. బరువు తగ్గుట


7. ఈ  విషయాలకై ఎదురు చూడకండి.
1. నిద్ర పోవడానికై  నిద్ర వచ్చేవరకు కాచుకొని ఉండకండి.
2. విశ్రాంతి తీసుకోవడానికై అలసిపోయే వరకు ఉండకండి.
3. స్నేహితుడిని కలవడానికై అతను ఎదురుచూడడం మానేసేంత ఆలస్యం చేయకండి.


మీ ఆరోగ్యం కాపాడుకోండి