7 రోజులు బ్యాంకులు పనిచేయవు

* 26 & 27 సెప్టెంబర్ - బ్యాంక్ సమ్మె ప్రకటించబడింది *
* సెప్టెంబర్ 28 4 వ శనివారం *,
* 29 వ ఆదివారం .. *
* 30 వ అర్ధ వార్షిక ముగింపు. *
 * 1 వ చాలా మంది సిబ్బంది సెలవులో ఉంటారు *
* అక్టోబర్ 2 గాంధీ జయంతి సెలవు. *
కాబట్టి సెప్టెంబర్ 25 తర్వాత వచ్చే పని దినం అక్టోబర్ 3 అవుతుంది.
 7 రోజులు బ్యాంకు పని ఉండదు.
సెప్టెంబర్ 27 తరువాత చాలా ఎటిఎంలు కూడా ఎండిపోతాయి. కాబట్టి సూపర్ మార్కెట్ & మాల్స్ మినహా కూరగాయల మార్కెట్లో డిజిటల్ లావాదేవీలకు మీరు వెళ్ళలేరు కాబట్టి ముందుగానే నగదును ఉంచండి.
జాగ్రత్తగా ఉండటానికి ఈ సందేశాన్ని మీకు తెలిసిన సర్కిల్‌లకు ఫార్వార్డ్ చేయండి.