చారుమజుందార్‌ శతజయంతి

భారత విప్లవోద్యమంలో చారుమజుందార్‌


శతజయంతి సదస్సు


20, అక్టోబర్‌ 2019, ఉదయం 10 గంటల నుంచి 6 గంటల దాకా


సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం, హైదరాబాద్‌


~


కార్యక్రమం : ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభ సమావేశం


ఆహ్వానం: పద్మకుమారి


అధ్యక్షత: డా. శ్రీనివాస్‌


వక్తలు: ప్రొ. హరగోపాల్‌(కన్వీనర్‌, శతజయంతి కమిటీ)


సిఎస్‌ఆర్‌ ప్రసాద్‌


~


మొదటి సెషన్‌ అధ్యక్షత: ప్రొ. సుబ్బారావు


అంశం: చారుమజుందార్‌ నేపథ్యం- అంతర్జాతీయ కమ్యూనిస్టు ఉద్యమంలో రివిజనిస్టు వ్యతిరేక పోరాటం


వక్త: డా. విజయ్‌కుమార్‌


అంశం: భరత కమ్యూనిస్టు ఉద్యమంలో రివిజనిస్టు వ్యతిరేక పోరాటం


వక్త: పాణి


~


భోజన విరామం


~


రెండో సెషన్‌ అధ్యక్షత: కాశీం


అంశం: భారత విప్లవోద్యమం-సిఎం విప్లవాత్మక పాత్ర


వక్త: ఎన్‌ రవి


అంశం: చారుమజుందార్‌ మార్గంలో వర్తమాన విప్లవోద్యమం


వక్త: జి కళ్యాణరావు


 


చారుమజుందార్‌ శతజయంతి కమిటీ