గ్రేటర్ విశాఖ 28వ వార్డు లో వున్న విల్లూరి డాక్టర్ చక్రవర్తి జన్మదినము

ఆహ్వానం....


గ్రేటర్ విశాఖ 28వ వార్డు లో వున్న విల్లూరి డాక్టర్ చక్రవర్తి జన్మదినము మరియు  విల్లూరి చినతల్లి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పంచమ  వార్షికోత్సవం సందర్బంగా 28వ వార్డులో ఉన్న మహిళలకు సుమారు 500 మందికి చీర-జాకెట్లు పంపిణి చేయబడుతుంది. తేది:26-10-2019(శనివారం),సా"5.00 గం"లకు ,వేదిక:- 29 వ వార్డులో వున్న మనోరమ థియేటర్ ఎదురుగా ఉన్న దిడ్డి  జగన్నాధరావు కళ్యాణమండపం నందు ,అల్లిపురం, విశాఖపట్నం నందు జరుగును..ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మిత్రులు ,శ్రేయోబులషులు, తెలుగు దేశం పార్టీ నాయకులను,కార్యకర్తలను హృదయ పూర్వకంగా ఆహ్వానింస్తున్నాను.