ప్రగతి భవన్ లో ఆర్టీసీ పై సమావేశం

ప్రగతి భవన్ లో ఆర్టీసీ పై మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు సమావేశం..సంస్థ 6 సంవత్సరాల ఆదాయము, ఖర్చులు, ప్రభుత్వ బకాయిలు, ప్రభుత్వం అందించిన సహాయం వివరాలతో రావాలని ఆదేశించిన సీఎం కేసీఆర్