వల్లభనేని వంశి చేసిన అన్యాయం

గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారికి మరియు


గన్నవరం నియోజక ప్రజలందరికి నేను తెలియజేయనిది వల్లభనేని వంశి చేసిన అన్యాయం చేసిన కుటుంబాలలో నా కుటుంబం కూడా ఒకటి.
మా రామవరప్పాడు గ్రామంలోని మేము సాగు చేసుకుంటూ కొనుక్కున్న 1 .66  ఎకరా పొలముని పక్క గ్రామములో TDP నాయకులతో నీచమైన రాజకీయాలు చేసి ఈ వల్లభనేని వంశి మాకు చెందిన భూమిని ఆక్రమించి మా కుటుంబసభ్యులు అందరిమీద పోలీస్ కేసులు పెట్టి మమ్మలి 6 
సంవత్త్సరాలు నుంచి వేధిస్తున్నారు.
ఈ వేధింపులు తాళలేక మనోవేదనతో మా తండ్రిగారైన పాలనీడి నరసింహారావు గారు అకాళ్ళ మరణం చెందారు.
ఇటువంటి హత్య రాజకీయాలు చేసే ఈ వల్లభనేని వంశి ని ముఖ్యమంత్రి గారు తన పార్టీ లోకి తీసుకోవడం ఎంతవరకు న్యాయం  గత ప్రభుత్వం లో మాకు అన్యాయం చేసిన TDP  నాయకులే మన YCP పార్టీ లోకి వస్తున్నారు అంటే మాకు మన ప్రభుత్వం లో కూడా ఉండవా 
ఇపుడు జరిగే పరిణామాలను చూస్తుంటే అన్యాయమే రాజ్యమేలుతుంది న్యాయమేనేది కనుమరుగవుతుంది