విద్యుత్ శాఖ ఎనర్జీ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు పంపిణీ

*కృష్ణాజిల్లా అవనిగడ్డ  నియోజకవర్గ విద్యుత్ శాఖ ఎనర్జీ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గోన్న  అవనిగడ్డ శాసనసభ్యులు సింహద్రి రమేష్ బాబుగారు వైసీపీ జిల్లాప్రదాన కార్యదర్సి కడవకొల్లు నరసింహరావుగారు..*