ఈ దిపావళికి ఈ చైనీస్ ఉత్పత్తులను ఉపయోగించవద్దు

ఇంటెలిజెన్స్ ప్రకారం, పాకిస్తాన్ భారతదేశానికి నేరుగా దాడి చేయలేవు, కనుక ఇది భారతదేశం పై ప్రతీకారం తీర్చుకోవటానికి చైనా సహాయం తీసుకుంది. భారతదేశంలో ఉబ్బసం వ్యాప్తిని వ్యాప్తి చేయడానికి చైనా ప్రత్యేక రసాయణాలను బాణసంచాల్లో నింపింది, ఇది శ్వాసకోస వ్యాధిని ప్రసరింపచేసే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనే విషపూరిత వాయువులను వెలువరిస్తాయి. అంతేకాకుండా, భారతదేశంలో కంటి లోపాలను సృష్టించేందుకు ప్రత్యేక కాంతి సృష్టించే బాణసంచాను తయారు చేశారు. పెద్ద శబ్దాలను సృష్టించే పాదరసంతో నిండి ఉంటుంది. దయచేసి ఈ దిపావళికి ఈ చైనీస్ ఉత్పత్తులను ఉపయోగించవద్దు. ఈ సందేశం అందరి భారతీయులకు తెలియజేయండి. 


Popular posts