తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. కంపార్ట్‌మెంట్లు నిండి క్యూ లైన్లు వెలుపలి వరకు ఉన్నాయి.
శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం, ప్రత్యేక, ప్రవేశ దర్శనానికి 3 గంటల సమయం పడుతోంది.