ధరల స్థిరీకరణ సమీక్ష సమావేశం

 


ఈరోజు సాయంత్రం గుంటూరు లోని *వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్ (మిర్చియార్డు లో)  ధరల స్థిరీకరణ సమీక్ష సమావేశంలో* పాల్గొన్న మిర్చియార్డు గౌరవ అధ్యక్షులు మరియు మన గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే మద్దాలి గిరిగారు