నూతన ఇసుక పాలసీ ఘోరంగా విఫలం

ఇసుక కొరత,  అధిక ధరతో వీధిన పడ్డ భవన నిర్మాణకార్మికులు,  నూతన ఇసుక పాలసీ ఘోరంగా విఫలం.పని కోల్పోయిన భవన నిర్మాణ కార్మికులకు 10వేల రూపాయలు ప్రకటించాలి.. సీపీఐ నగర కార్యదర్శి దొనేపూడి శంకర్ విజ్ఞప్తి.