టోల్ గేట్లలో మీరు అందుకున్న రశీదులతో మీరు ఏమి చేస్తారు

టోల్ గేట్లలో మీరు అందుకున్న రశీదులతో మీరు ఏమి చేస్తారు?


ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవలసినది.


జాతీయ రహదారుల రహదారులపై మీ ప్రయాణ సమయంలో మీకు లభించే రశీదులు టోల్ గేట్లను దాటడానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు.


  అప్పుడు ఇంకేముంది?
1. మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ సమయంలో మీరు రశీదు యొక్క మరొక వైపు ఇచ్చిన ఫోన్ నంబర్‌కు కాల్ చేయవచ్చు. మీ కాల్ వచ్చిన 10 నిమిషాల్లో అంబులెన్స్ వస్తుంది.


2. మీ వాహనానికి కొంత సమస్య ఉంటే మీ చక్రం పంక్చర్ అయింది, మీరు అక్కడ పేర్కొన్న ఇతర నంబర్‌కు కాల్ చేయవచ్చు మరియు మీకు 10 నిమిషాల్లో సహాయం లభిస్తుంది.


3. మీరు ఇంధనం అయిపోతుంటే మీకు 5 లేదా 10 లీటర్ల పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ సరఫరా చేయబడుతుంది. మీరు సరఫరా చేసిన ఇంధనం కోసం వాటిని చెల్లించి పొందవచ్చు.


టోల్ గేట్ల వద్ద మీరు చెల్లించే డబ్బులో ఈ సేవలన్నీ చేర్చబడ్డాయి. చాలా మందికి ఈ సమాచారం లేదు మరియు అలాంటి పరిస్థితులలో మనం నొప్పిని అనుభవించాల్సిన అవసరం లేదు.