బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా కు జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ ఫోన్

అమరావతి:


బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా కు జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ ఫోన్


*విశాఖ లాంగ్ మార్చ్ లో పాల్గొనాలని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నాను కోరిన జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్*


*సూత్రప్రాయంగా అంగీకారం తెలిపిన కన్నా*


అన్ని పక్షాలను ఏకం చేయాలని  కార్మికుల కోరిక మేరకు కన్నాకి జనసేనాని ఫోన్