సైరా వర్సస్ నారా..!*

 


సైరా వర్సస్ నారా..!*


చిరంజీవి నటన అద్భుతం. 11 రూపాయల కోసం పాలేగాడు అని, మొదటి స్వాతంత్ర్య పోరాట యోధుడని ఎటూ తెగని చూడని ఆధారాలు లేని అభూత కల్పనల సినిమా. ఊహలకు తగ్గ కథ నటన గట్రాలతో ప్రేక్షకుడికి రొమాంచితం సైరా అని అంటున్నారు. కానీ ఓ యదార్థ గాథ…


నారా అనే నాయకుడి కోసం తెలుగు వారిని రెండుగా తెగకోసి, ఓ ప్రాంతానికి అన్యాయం చేస్తే, వారు తెచ్చుకొని పాలించుకొంటుంటే, అడుగడుగునా అడ్డుపడ్డారు. దేశం ఆశ్చర్య పోయేలా అమరావతి నుండి పార్లమెంట్ సభల వరకు వెన్ను చూపకుండా పోరాడాడు. అంతా ఏకమయ్యి దించేశారు. ఆ గడ్డను అంధకారమయం చేసి & బానిసల్లా హీనంగా చూస్తున్నారు. ఆయన పక్షంలోని వారి పోరాటానికి జడిసి అణిచివేత చేస్తున్నారు. అయినా తిరగబడుతున్నారు. ఒక భాగం చూశాం. ఇంకా నడుస్తోంది. రోజూ చూస్తున్నాం. ఢిల్లీకి ఎదురు చెప్పకుండా వుండి వుంటే, ఆంధ్రా కోసం పోరాడకుండా వుండి వుంటే ఆయన రాజే అంటున్నారు.


నారా తన గడ్డ కోసం పోరాడి, మోసపోయి, అదే గడ్డ ఏడుస్తుంటే ఓదార్చుతున్న ఆయన పోరాటం ఒక స్ఫూర్తి. టికెట్టు లేని పోరాటం కాబట్టి ఈ ప్రజా పాలేరు కన్నా ఆ 11 రూపాయల ఊహా పాలేరు చిత్రం బావుంది అంటున్నారు. ఈ పాలేరు వెనక వుండి వుంటే లక్షలాది కోట్ల విలువైన అమరావతి ఓ ఆకృతిని సంతరించుకొంటూ వుండేది. పోలవరం మరో 30 శాతం అయ్యి రాష్ట్రం సస్యశామాలంగా మారేది. ప్రకృతి ఆహారం పండించుకొంటూ, ఇక్కడే సగర్వాంగా ఉద్యోగాలు చేసుకొంటూ ఆనందాంధ్రప్రదేశ్ అయ్యేది. కీయా లాంటి సంస్థలతో మరో వేలకోట్ల విలువైన కొరియా అయ్యేది కరువు ప్రాంతాలు. మెట్రోలు గట్రా వచ్చేది. నిజమైన పాలేరును కళ్లముందు చూడలేక తెరమీది ఊహాపాలేరుకు ఆహా అంటున్న జనానికి జేజేలు. మీ నిజ జీవితంలో పోరాటాలను చూసి అలిసిపోతే, తప్పులేదు వినోదం కోసం వెళ్లడం. ఏమాత్రం బాధ్యత లేకుండా కొడికడుతున్న కొంపను గాలికి వదిలేసి ఊహల్లో బ్రమల్లో బ్రతక్కండి..