దసరా ఉరేగింపు.లో అశ్లీల  నృత్యాలు


 


దసరా ఉరేగింపు.లో అశ్లీల  నృత్యాలు


(జి ఎన్ రావ్*తూర్పుగోదావరి).


అమలాపురం.శ్రీదేవి అమ్మవారి40.వ. వార్షికోత్సవ..నిమజ్జన. ఊరేగింపులో. ఆశ్లేలనృత్యాలు.. ప్రదర్శన..