సీఎం.వైయస్.జగన్మోహన్ రెడ్డి..21 న ముమ్మిడివరం పర్యటన

సీఎం.వైయస్.జగన్మోహన్ రెడ్డి..21.గురువారం. ముమ్మిడివరం. నియోజకవర్గంలో.పలు.కార్యకమాల్లో..పాల్గొనున్నారు..ఉదయం.09.45.గంటలకు.ముమ్మిడివరం..మండలం.గాడి లంకకు..హెలికాప్టర్. లో.చేరుకుంటారు..పశువుల్ల0క నుంచివలసల తిప్ప..వైఎస్.ఆర్. వారధి..ప్రారంభిస్తారు.


Popular posts