ఎక్కువ రాజధానులు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్నాభిన్నం

ఎక్కువ రాజధానులు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్నాభిన్నం చేస్తున్నాయని సౌత్ ఆఫ్రికా ప్రెసిడెంట్ జుమా ఆ దేశ పార్లమెంటులో ప్రసంగించారు.


నాయకులకు, అధికారులకు రెండు ఇల్లు ,రెండు కార్లు.. వాళ్ళు రోడ్ల మీద తిరగటం,హోటల్ లో ఉండటం సరిపోతుందనీ, రెండు రాజధానులు వల్ల దేశం ఇప్పటికీ నష్టపోయిందని దీనిని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని పార్లమెంటును ఉద్దేశించి ప్రెసిడెంట్ జుమా వ్యాఖ్యానించారు..


Popular posts