వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదిన ..

ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గం.. ముకోటి.వైకుంఠ ఏకాదశి... ఈ రోజు వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదిన ...కోటి విష్ణు... పారాయణం... కార్య కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న... తన స్వగృహ మైనటువంటి.. కవిటి లో పాల్గొన్న ఇచ్ఛాపురం నియోజకవర్గ గౌరవ శాసనసభ్యులు.. అలాగే బెందాళం అశోక్ బాబు గారు సతీమణి. నీలోత్పల..... ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయించారు... ఈ కార్యక్రమంలో .. గౌరవ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ బెందాళం అశోక్ బాబు గారు నాన్నగారు... అయినటువంటి.ఎక్స.ఆంధ్ర బ్యాంక్. డెరైక్టర. బెందాళం . ప్రకాష్ గారు...కవిటి మండలం ఎక్స్ జడ్పిటిసి  బెందాళం.రమేష్ .ఎం సి వైస్ చైర్మన్ .సీపాన వెంకటరమణ .ఎస్ విజయ్ విద్యాసంస్థల అధినేత కింగ్.. గారు.బి.క్రిష్ణరావు. బల్లెడ రమేష్...పుల్లట.రాజు.. కమిటీ పంచాయతీ గ్రామ ప్రజలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు