ఉపాధ్యాయులకు యూటీఫ్ నగర శాఖ  విన్నపం.

విజయవాడ  ఉపాధ్యాయిని,
ఉపాధ్యాయులకు యూటీఫ్ నగర శాఖ  (UTF VJA)విన్నపం.
UTF రాష్ట్ర, జిల్లా శాఖల పిలుపు మేరకు 
కరోనా ప్రభావంతో ఉపాధికోల్పోయిన, రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని నిరుపేదలకు కనీస నిత్యావసర సరుకులు (లేదా ) భోజన సదుపాయం ఏర్పాటు నిమిత్తం  విజయవాడ ఉపాధ్యాయిని, ఉపాధ్యాయులందరిని  భాగ్యస్వాములు చేయు ఉద్దేశ్యంతో తమ వంతు సహాయం అందించగలరని కోరుచున్నాము.


 2-4-2020న విరాళాలు అందించిన వారి వివరాలు 
1)రియాజుద్దీన్ భాషా గారు 1250 
2) G.రాజేష్  గారు1116 
3)S. సరస్వతి గారు 1250
4) ఒక టీచర్( పేరు వద్దన్నారు) గారు 500
5)P.రంగారావు గారు 1000
6) K.పద్మజ నాగిని గారు 558
7)K.శివలింగేశ్వరరావు 501
8) A.V పద్మలత  గారు2000
9)S.నాగజ్యోతి గారు 516
10) V.కొండలరావు గారు 1000
11) M.శ్రీనివాసరావు గారు 1000
12) A.అనంత్ కుమార్ గారు 1116
13) D.పూర్ణచంద్రరావు గారు 1116
14) M.జగన్మోహన్ రావు 25 kgs బియ్యం
15) V.నాగమణి గారు 500 


ఈ రోజు(3-4-2020)నవిరాళాలు అందించిన వారి వివరాలు
1)K.బసవమ్మ గారు 1000
2)ఒక సార్(పేరు వద్దన్నారు)500
3)CH.పద్మలత గారు 500
4) కుంభా లక్ష్మీ గారు 1500
5) ఒక టీచర్(పేరు వద్దన్నారు) 1000
6)P.నాగమణీ గారు 2000 
7) T.హేమలత గారు 1116
8) PDL.అన్నపూర్ణ గారు 1000
9) D.జయరాజు 1000విరాళాలు అందచేసినవారందరికీ UTF VJA తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు,విరాళాలు ఇచ్చినవారు క్లియర్ గా పేరు,amount  whatsapp చేయగలరు.
-
ఇంకా విరాళాలు ఇవ్వదలచిన వారు Sbi a/c no 31560650314
Name : V.Kondala rao
Ifsc code SBIN0016261 లేదా 
9989576552  కు google pay ,  (లేదా)
9550910110 కు Phone Pay
చేయగలరని మనవి.