వేరు శనగ విత్తన పంపిణీ

వేరు శనగ విత్తన పంపిణీ కార్యక్రమానికి
సంభంధించిన రైతుల Registration పూర్తి చేసుకుని రైతు వారి  టోకెన్ ను  సచివాలయ పరిధి లో గ్రామ వ్యవసాయ సహాయకులు ద్వారా వారి వారి  వాలంటీర్ ల సహాయం తో I5.5.2020 వ తేది నుండి 17.5. 2020 వరకు ఉ.10  నుండి సాయింత్రం 5 గంటల లోపు తీసుకొనవలెను  .


 తర్వాత 


18 . 5. 2020 వ తేదిన ఎవరు అయితే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకుని ఉంటారో వారికి మాత్రమే వేరు శనగ విత్తనాలు ఇవ్వటం జరుగుతుంది.


 


1.0 ఎకరా ఉన్న రైతుల కి ఒక బస్తా 
1.0 ఎకరా అంతకు మించి ఉన్న రైతుల కి  2 బస్తాలు ఇవ్వడం జరుతుంది.కరోన  ఎక్కువగా వున్న ఈ పరిస్థితులలో రైతులందరు ముల్క్ లు ధరించి, దూరం పాటిస్తూ  విత్తన పంపిణీ  కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయవలసినదిగా కోరుతున్నాము.


 *రిజిస్ట్రేషన్ కి  రైతులు తీసుకొని రావాలిసినవి*


1 . మొబైల్ ఫోన్
2.ఆధార్ కార్డ్ 
3.భూమి పాస్ బుక్ 
4.రేషన్ కార్డ్ 


గమినిక:
రైతు యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ ను ఏ  రెవెన్యూ పరిధి లో భూములు కలిగిన ఉన్నదో ఆయా సచివాలయంలో మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొన వలెను.