తొలి రోజు లిక్కర్ అమ్మకాలెంతో తెలుసా..! 

ఆంధ్రప్రదేశ్


తొలి రోజు లిక్కర్ అమ్మకాలెంతో తెలుసా..! 


★ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సోమవారం మొదటి రోజు రికార్డు స్థాయిలో మద్యం అమ్మకాలు జరిగాయి. 


★ తొలి రోజు రూ. 68.7 కోట్ల మద్యం అమ్మకాలు జరిగినట్లు రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ శాఖ ప్రకటించింది.


జోన్ల వారిగా మద్యం అమ్మకాల వివరాలు👇👇


◆ రెడ్ జోన్ - 27,21,29,200 కోట్లు(5 జిల్లాలు)


◆ ఆరంజ్ జోన్ - 36,30,97,670 కోట్లు (7 జిల్లాలు)


◆ గ్రీన్ జోన్ - 5,18,32,930 కోట్లు(1 జిల్లా)


_జిల్లాల వారిగా మద్యం అమ్మకాలు వివరాలు..👇👇


◆ తూర్పుగోదావరి -  12,41,55,500 కోట్లు (ఆరంజ్ జోన్)


◆ విశాఖపట్నం -  9,83,92,430 కోట్లు (ఆరంజ్ జోన్)


◆ చిత్తూరు - 7,92,25,850 కోట్లు (రెడ్ జోన్)


◆ కృష్ణ - 6,34,68,800 కోట్లు (రెడ్ జోన్)


◆ విజయనగరం - 5,18,32,930 కోట్లు (గ్రీన్ జోన్)


◆ గుంటూరు - 4,71,68,540 కోట్లు (రెడ్ జోన్)


◆ నెల్లూరు - 4,60,15,710 కోట్లు (రెడ్ జోన్)


◆ శ్రీకాకుళం - 4,04,93,040 కోట్లు (ఆరంజ్ జోన్)


◆ కడప - 3,71,22,430 కోట్లు (ఆరంజ్ జోన్)


◆ కర్నూలు - 3,62,50,300 కోట్లు (రెడ్ జోన్)


◆ పశ్చిమగోదావరి - 3,49,88,030 కోట్లు (ఆరంజ్ జోన్)


◆ అనంతపురం - 2,79,46,240 కోట్లు (ఆరంజ్ జోన్)


★ ప్రకాశం జిల్లాలో (ఆరంజ్ జోన్) మద్యం అమ్మకాలు నిలిపివేశారు